Dokonało się.
22 maja 2022 roku wmurowanie Kamienia Węgielnego stało się faktem.

Podczas uroczystości parafialnej, jaką jest odpust w Parafii Świętej Rity, Jego Ekscelencja ks. biskup Romuald Kamiński pobłogosławił i poświęcił Kamień Węgielny, który stał się fundamentem budowanej świątyni.

Parafia św. Rity w Warszawie jest drugą w Polsce parafią, która cechuje się szczególnym charyzmatem tej Świętej. Została erygowana 22 maja 2019 roku i od tego czasu postępy budowy kościoła cieszą się coraz większym zainteresowaniem potrzebujących pomocy patronki w sprawach trudnych i beznadziejnych. Wiele osób przybyło spoza parafii, by za pośrednictwem Świętej Rity powierzyć Bogu swoje problemy. Wokół kultu świętej tworzy się coraz liczniejsza społeczność osób, które przez wspólnotę doświadczyły wielu łask.
Na początku maja odbyła się pielgrzymka do Cascii – miejsca gdzie żyła i zmarła Rita. Głównym celem była peregrynacja i uczczenie świętej Rity w znaku jaki pozostał na ziemi – nienaruszonego, doczesnego ciała Rity. Jako symbol, odebrano stamtąd także wielki kamień, który pochodzi z zabudowań klasztoru Augustianek, otrzymanego w czasie specjalnej uroczystości przekazania, z której relacja jest tutaj.(You Tube kanał Parafii św. Rity)

Trzy lata działalności parafii zostały uwieńczone wybudowaniem ścian przyszłego kościoła. 22 maja podpisano Akt Wmurowania Kamienia Węgielnego o treści:

 

AKT WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

Działo się to w dniu 22 maja Roku Pańskiego 2022 w Warszawie na Grochowie za pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka,  gdy Ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej był Ksiądz Biskup Romuald Kamiński,  Dziekanem Dekanatu Grochowskiego Ksiądz Prałat Andrzej Kuflikowski,  Proboszczem parafii św. Rity z Cascii Ksiądz Andrzej Jakubaszek.

Podczas gdy: Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej był Pan Andrzej Duda,  Burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe Pan Tomasz Kucharski.

W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w intencji dzieła budowy kościoła pod wezwaniem św. Rity z Cascii w Warszawie przy ulicy Żupniczej 27, wmurowany został okolicznościowy akt związany z tym wydarzeniem.  Na kamień węgielny świątyni św. Rity z Cascii został przeznaczony kamień, przywieziony przez Parafian z Bazyliki św. Rity w Cascii i pobłogosławiony przez papieża Franciszka.

Świątynia budowana jest dzięki ofiarności Parafian i Darczyńców. Projekt świątyni wykonał mgr inż. arch. Dariusz Bodzioch, kierownikiem budowy był mgr inż. Jarosław Głuchowski, zaś wykonawcą zespół pracowników nadzorowany przez Państwo Hannę i Konstantego Strus.

Niech ta świątynia, wznoszona na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, będzie wyrazem wdzięczności Bogu, znakiem umiłowania Matki Bożej, szerzenia kultu św. Rity – Patronki od spraw trudnych i beznadziejnych oraz świadectwem wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Katolickiemu.

W obecności Biskupa Warszawsko-Praskiego, Duchowieństwa, Władz Samorządowych, Zacnych Darczyńców oraz zaproszonych Gości i Parafian niniejszy akt podpisali:

 

 

Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński

 

Współtworzący Parafię Świętej Rity
Ksiądz Rafał Paździoch
Proboszcz Parafii Świętej Rity
Ksiądz Andrzej Jakubaszek 
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe
Pan Tomasz Kucharski
Wikariusz Biskupi ds. Administracyjno-Finansowych
Ksiądz Prałat Stanisław Markowski 
Architekt  projektu kościoła
Pan mgr inż. arch. Dariusz Bodzioch
Kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ksiądz Prałat Dariusz Szczepaniuk 
Kierownik budowy
Pan mgr inż.  Jarosław Głuchowski
Dyrektor Wydziału Budowlanego
Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ksiądz Kanonik Grzegorz Kowalczyk 
Przedstawiciele Darczyńców i Parafian
Państwo Hanna i Konstanty Strus
Dziekan Dekanatu Grochowskiego
Ksiądz Prałat  Andrzej Kuflikowski 

Państwo Bożena i Piotr Krówka

 

Skip to content