Dziewczęta, które chcą zostać uroczyście przyjęte do bielanek odbywają cykl spotkań formacyjnych. Podczas tych spotkań uczą się w jaki sposób można naśladować Maryję, która jest ich Patronką. Dziewczynki, które zechcą służyć w ten sposób otrzymają specjalne stroje – niebieską pelerynkę i medalik. Niebieski kolor przypomina bielance, że należy do Maryi i ma Ją naśladować w służeniu innym. 

08 grudnia 2022 roku dziewczęta parafii Świętej Rity złożyły akt oddania się Maryii i tym samym zostały przyjęte do grona bielanek.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Skip to content