15 września – Trzeci dzień

Święty Józef jest nazywany “Milczącym Świętym”. On, mąż milczenia stanowi przykład i naukę dla naszej epoki i naszego świata....
Radio Warszawa

Radio Warszawa

O pielgrzymce można przeczytać w artykule Radia Warszawa

14 września – Drugi dzień

Charakteryzując życie duchowe św. Józefa, Jan Paweł II zwrócił uwagę na jego milczenie, które jednocześnie w sposób szczególny odsłania “wewnętrzny profil tej postaci: .Wprawdzie Ewangelie zajmują się tym, co uczynił Józef, ale w jego “uczynkach”...

Pielgrzymka do Sanktuarium Świętego Józefa

Idziemy do Świętego Józefa i zaniesiemy wszystkie Wasze prośby i dziękczynienia. Naszym celem będzie Święty Józef w Jego sanktuarium w Kaliszu. W sześć dni pokonamy nasze słabości oraz 223 km – lub więcej  jeśli zbłądzimy. Pielgrzymkę w intencji darczyńców budowy...
Skip to content