Tradycją stało się nasze parafialne spotkanie opłatkowe, które odbyło się 30 grudnia 2023 r.
Był czas na modlitwę, łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne kolędowanie.
W kończącym się roku ks. Proboszcz podziękował obecnym Parafianom za ich trud i pracę, którą wykonują na rzecz naszej parafii.

Skip to content