W Ośrodku Duszpasterskim świętej Rity przy ulicy Żupniczej w Warszawie poświęcona została licząca metr trzydzieści figura świętej z Cascii. Uroczystość odbyła się w czasie nabożeństwa, które każdego 22 dnia miesiąca koncelebrowane jest w kaplicy. Liturgię poprzedziła litania ku czci świętej Rity, podczas której odczytywano prośby i dziękczynienia otrzymane za jej wstawiennictwem. Następnie w czasie mszy świętej poświęcono figurę. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii Ks. Andrzej Jakubaszek, zaś homilię wygłosił ks. Rafał Paździoch. Zachęcał on do troski o życie w łasce uświęcającej oraz słuchanie Bożego Słowa. 

Więcej na stronie 

Autor: Magdalena Gronek

Skip to content