Święty Józefie oddaje Ci mój dom, moją rodzinę, moją pracę, moje obowiązki, proszę uczyń ze mnie człowieka, który będzie kochał w sposób pełny i czysty.
Dodaj mi odwagi w momencie próby, napełnij pokorą, gdy będę musiał nosić kajdany zamiast laurów.
Napełnij mnie nadzieją, gdy odbiorą mi wszystko. Nie pozwól się załamać i utracić Bożego Ducha.
Pomóż mi to wszystko przyjąć, co przyniesie codzienność, tak jak ty przyjąłeś Maryję z jej dziecięciem, przyjąć, jako Boża wolę, a wtedy wszystko będzie dla mnie jasne.
Pomóż mi kroczyć w świetle mimo ciemności.
Dzięki własnym doświadczeniom chcę przywracać nadzieję tam gdzie jej brak oraz przywracać miłość tam gdzie serca są zimne i obojętne.
Święty Józefie, wiem, że życie jest darem, dlatego czynię ze swojego życia dar dla innych.
Ofiaruję każdemu swój czas, swoje siły, a nawet swój uśmiech.
Wszystko w pokornej, pełnej i czystej miłości. Święty Józefie – módl się za nami. Amen.

 

Skip to content