Zachęcamy do wsparcia dzieła budowy Kościoła
w Parafii Świętej Rity
przez przekazanie 1% podatku w rozliczeniu za rok 2020

Sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym:
w zeznaniu podatkowym PIT w rubryce
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego
na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
należy wpisać:
nr KRS Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

0000223182

oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego
podatku) i cel szczegółowy:

św. Rita

Nie zwlekaj. Do rozliczenia pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Ośrodek Duszpasterski św Rity z Cascii
ul. Żupnicza 27, 03-821 Warszawa
BANK PEKAO SA – 41 1240 6074 1111 0010 9055 3531
.